Montáž

Niečo o montáži stropného ventilátora.

Samotná príručka ktorá je súčasťou balenia dostatočne informuje zákazníka o postupe montáže.
Takže iba zopár základných informácií.
Stropný ventilátor sa môže inštalovať
- bez predlžovacej tyče
- s predlžovacou tyčou - možnosť nadpojenia napr. pri vyšších stropoch
- na šikmých stropoch, pri dodržaní bezpečnej vzdialenosi listov ventilátora /15 cm od stropu, alebo inej prekážky/
  /40° je maximálne zošikmenie stropu na ktorom chceme nainštalovať ventilátor/
Zvýšenú pozornosť treba venovať uchyteniu ventilátora na strope, nosnosť musí byť min 2 - násobok hmotnosti.otočením lopatky si vyberiete povrchovú úpravu ktorá vám lepšie vyhovujelopatky sa upevňujú pomocou priložených skrutiek a protihlukových podložiekVyvŕtajte dve montážne diery do stropného nosníka pomocou priložených skrutiek pevne priskrutkujte montážny držiak ku stropu.
Montážna platnička musí byť schopná uniesť minimálne 2 - násobok váhy ventilátora.
Venujte dostatočnú pozornosť montáži do betónového stropu. Pre bezpečnú inštaláciu sú pre tieto stropy potrebné silnejšie skrutky a hmoždinky, ktoré sa dodávajú s výrobkom.po uložení zmontovaného ventilátora na montážny držiak máte voľné ruky na zapojenie el.káblov.
 

PREVÁDZKA

Zapnite prívod prúdu a pozorujte ventilátor. Rýchlosť ktorou sa bude ventilátor otáčať, môžete regulovať pomocou ovládacej retiazky nasledovne:
jedno potiahnutie - vysoká rýchlosť
potiahnite dvakrát - stredná rýchlosť
potiahnite trikrát - nízka rýchlosť
potiahnite štyrikrát - ventilátor sa vypne

Nastavenie rýchlosti závisí od rôznych faktorov, napr. od veľkosti miestnosti, výšky stropu, počtu ventilátorov atd.
Posuvným spínačom môžete regulovať smer, chod dopredu alebo spätný chod.